Μιλησέ μας!
Kalbėk su mumis
Specialiai apmokytas patarėjas su jumis
kalbėsis nemokamai ir anonimiškai
Active Citizents Fund
Emocinės paramos platforma atnaujinta įgyvendinant projektą „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.
EU Flag
Už šio internetinio puslapio turinį visapusiškai atsako puslapio autorius. Internetiniame puslapyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.